Félagslegir þættir

Vellíðan og öruggt starfsumhverfi

Jákvætt starfsumhverfi - Fræðsla - Jafnrétti

Birta vill bjóða upp á öruggt og sveigjanlegt starfsumhverfi fyrir starfsfólk sitt sem hvetur til þróunar og vaxtar. Vellíðan starfsfólks skiptir sjóðinn miklu máli og skapar jákvæða fyrirtækjamenningu. Vellíðan og hvatning er mikilvæg til að starfsfólk vaxi og dafni í starfi sínu.

Verkefni tengd félagslegri sjálfbærni í rekstri sjóðsins

Birta leggur mikla áherslu á velferð, öryggi og heilsueflingu starfsfólks.

Birta lífeyrissjóður hefur sett sér mannauðsstefnu sem endurspeglar umhverfi sem styður við að starfsmenn nái markmiðum sínum og sjóðsins.

Þau markmið sem sjóðurinn leggur meðal annars áherslu á, í mannauðsstefnu sinni eru:
 • Heilbrigði og vellíðan
 • Öruggt starfsumhverfi
 • Fjölskylduvænn vinnustaður
 • Starfsgleði og góður starfsandi
 • Að ekki fyrirfinnist einelti og áreitni
 • Gagnsæi og hreinskiptni
 • Fræðsla og þjálfun
 • Stuðningur
 • Jafnrétti

Starfsfólki sjóðsins er umhugað um líðan hvers annars og leggur sjóðurinn áherslu á jafnrétti, traust og heilsusamlegt starfsumhverfi. Það er skýr stefna sjóðsins að við hvorki líðum né tökum þátt í einelti, kynferðislegri áreitni eða annarskonar ofbeldi.

Helstu verkefni á næstunni:

 • Að viðhalda þeim árangri sem hefur náðst í jafnlaunavottun
 • Greina tækifæri til að viðhalda og þróa áfram þann árangur sem náðst hefur hvað varðar starfsánægju starfsfólks á vinnustaðnum og bjóða áfram upp á fjölbreytta fræðslu og tækifæri til þekkingaröflunar.
 • Halda áfram að hvetja starfsfólk til heilbrigðis og hreyfingar með fræðslu og átaki ásamt því að bjóða upp á holla kosti í mötuneyti starfsfólks.
 • Stuðla að áframhaldandi andlegri og líkamlegri vellíðan starfsfólks.
 • Fylgjast vel með þróun og nýjungum og leita stöðugt leiða til að einfalda og létta störf meðal annars með rafrænum lausnum.