Jafnrétti

Birta var fyrst lífeyrissjóða til að öðlast jafnlaunavottun í samræmi við jafnlaunastaðalinn ÍST 85:2012

Jafnrétti er okkur mikilvægt

Birta var fyrst lífeyrissjóða til að öðlast jafnlaunavottun í samræmi við jafnlaunastaðalinn ÍST 85:2012

Birta var fyrst lífeyrissjóða til að öðlast jafnlaunavottun í samræmi við jafnlaunastaðalinn ÍST 85:2012

Birta lífeyrissjóður leggur mikla áherslu á jafnrétti kynjanna og hlaut jafnlaunavottun í júní 2019 á grundvelli jafnlaunastaðalsins ÍST 85. Staðallinn er stjórnunarstaðall fyrir jafnlaunakerfi sem tryggir fagleg vinnubrögð sem fyrirbyggja beina og óbeina mismunun vegna kyns. Sjóðurinn tók í notkun líkan sem greinir áhrif hverrar einstakrar launaákvörðunar á kynbundinn launamun. Jafnlaunavottunin staðfestir að þau sjónarmið sem Birta leggur til grundvallar við ákvörðun launa og þær ákvarðanir sem hafa verið teknar á grundvelli líkansins uppfylla ákvæði laga nr. 56/2017 um jafnlaunavottun og að starfsfólki sjóðsins sé ekki mismunað á grundvelli kyns þess.

Stjórnendur sjóðsins vinna eftir fyrirfram ákveðnu verklagi jafnlaunavottunar og leita reglulega eftir óútskýrðum kynbundnum launamun.

Úttektir á jafnlaunavottunarkerfi sjóðsins fara fram árlega og ekki hefur komið upp mismunun á grundvelli kyns hjá sjóðnum. Jafnlaunavottunin er endurnýjuð þriðja hvert ár og fór sjóðurinn í gegnum slíkt endurmat á jafnlaunakerfi sínu á árinu og var niðurstaða matsins afar góð og sjóðnum til sóma. Ekki fyrirfinnst mælanlegur launamunur kynjanna á vinnustaðnum, frekar en áður, nú eftir ítarlega úttekt. Við erum stolt af þeirri niðurstöðu.

Mælingar á upplifun starfsfólks.

Birta lífeyrissjóður tekur þátt í árlegri könnun VR, Fyrirtæki ársins. Öllu starfsfólki er boðin þátttaka óháð stéttarfélagsaðild og hafa allir starfsmenn sjóðsins tekið þátt undanfarin ár, við erum stolt af því. Einn af mælikvörðum í könnuninni er upplifun starfsfólks af jafnrétti á vinnustað og þar stöndum við vel og setjum okkur markmið um að styrkja þennan þátt enn frekar í framtíðinni.

Hér má sjá niðurstöður úr mælingum um jafnrétti, kynjaskiptingu innan framkvæmdastjórnar, stjórnar og varastjórnar í lok árs 2022 ásamt markmiðum fram í tímann 2025.

Einkunn 5 táknar mjög ánægður og einkunn 1 táknar mjög óánægður.

Jafnrétti

Framkvæmdastjórn

Stjórn og varastjórn