Lífeyrir

Sjóðfélagar ávinna sér rétt til ævilangs lífeyris við starfslok. Skyldusparnaður veitir jafnframt rétt til örorkulífeyris vegna skertrar starfsgetu, rétt maka til makalífeyris við fráfall sjóðfélaga og rétt barna til barnalífeyris.

Meginhlutverk Birtu lífeyrissjóðs er að greiða lífeyri

Meginhlutverk Birtu lífeyrissjóðs er að tryggja sjóðfélögum, eftirlifandi mökum þeirra og börnum, lífeyri samkvæmt ákvæðum samþykkta sjóðsins. Með aðild að Birtu lífeyrissjóði ávinna sjóðfélagar sér rétt til ævilangs eftirlaunalífeyris. Sjóðfélagar, sem verða fyrir orkutapi sem metið er 50% eða meira, njóta réttar til örorkulífeyris og eftir atvikum barnalífeyris í samræmi við ákvæði samþykkta. Við fráfall sjóðfélaga stofnast réttur til makalífeyris og barnalífeyris í samræmi við samþykktir sjóðsins.

Fjölgun lífeyrisþega og lífeyrisgreiðslur

  • Lífeyrisþegar voru 16.638 í árslok 2022 og þeim fjölgaði á árinu um 4,7%.
  • Á árinu 2022 hófu 1.596 sjóðfélagar töku eftirlaunalífeyris en 1.244 árið 2021.
  • Lífeyrisgreiðslur samtryggingardeildar námu 16.182 milljónum króna árið 2022, sem er 15% aukning frá fyrra ári.
  • Lífeyrisgreiðslur fylgja breytingum á vísitölu neysluverðs til verðtryggingar. Vísitalan hækkaði um 9,34% á árinu 2022.
  • Lífeyrisbyrði sjóðsins, þ.e. lífeyrisgreiðslur í hlutfalli af iðgjaldagreiðslum, var 81,47% á árinu 2022 en 76,26% árið áður.
  • Meðalaldur við upphaf töku eftirlaunalífeyris sl. 5 ára er 66 ár.

Aldursskipting nýrra eftirlaunaþega

Myndin sýnir á hvaða aldri eftirlaunaþegar eru þegar þeir hefja töku lífeyris

Fjöldi

Fjöldi lífeyrisþega í samtryggingardeild

2022 2021 Breyting
Eftirlaunalífeyrir 12.088 11.333 6,66%
Örorkulífeyrir 2.710 2.702 0,30%
Makalífeyrir 2.037 2.049 -0,59%
Barnalífeyrir 344 311 10,61%

Lífeyrisgreiðslur samtryggingardeildar í milljónum kr.

2022 2021 Breyting
Eftirlaun 13.208 11.417 15,68%
Örorkulífeyrir 1.893 1.698 11,48%
Makalífeyrir 999 891 12,12%
Barnalífeyrir 82 70 17,14%
Samtals: 16.182 14.076 14,96%

Fjölskyldubætur

Birta er eini sjóðurinn sem greiðir fjölskyldubætur

Greiðsla fjölskyldubóta árið 2022
  • Fjölskyldubætur eru greiddar einu sinni við fráfall sjóðfélaga yngri en 67 ára og hafa þann tilgang að létta undir með nánustu aðstandendum þegar ungir sjóðfélagar falla skyndilega frá. Fjölskyldubætur skiptast í maka- og barnagreiðslur.
  • Á árinu 2022 voru greiddar út 48,6 milljónir króna í fjölskyldubætur vegna fráfalls 14 sjóðfélaga.
  • Greitt var til 10 maka samtals 44,8 milljónir króna.
  • Barnagreiðslur voru greiddar til 15 barna eða samtals 3,8 milljónir króna.

Útborgun úr séreignardeild

Greiddar voru 796,7 milljónir króna úr séreignardeild

Þar af var rúmlega 259,7 milljónum króna ráðstafað inn á húsnæðislán rétthafa í samræmi við lög nr. 40/2014 um séreignarsparnað og ráðstöfun hans til greiðslu húsnæðislána og húsnæðissparnaðar. Í árslok 2022 áttu 30.938 einstaklingar réttindi í séreignardeild og virkir sjóðfélagar voru 2.433.

Greiðslur séreignardeildar í milljónum kr.
2022 2021 Breyting %
Iðgjöld 950 931 2,04%
Útborgun 526 417 26,14%
Útborgun - sérstök heimild 11 115 -90,43%
Ráðstöfun inn á húsnæðislán 260 247 5,26%

Útborgun úr tilgreindri séreignardeild

Í árslok 2022 áttu 1.965 einstaklingar réttindi í tilgreindri séreignardeild.

Virkir sjóðfélagar í tilgreindri séreignardeild voru 1.490. Á árinu 2022 námu iðgjaldagreiðslur til tilgreindrar séreignardeildar, fyrir réttindaflutninga og endurgreiðslur 542 millj. kr.

Greiðslur tilgreindrar séreignardeildar í milljónum kr.
2022 2021 Breyting %
Iðgjöld 522 501 4,19%
Útborgun 80 36 22,22%